Search for:

დიპლომის აღიარება საბერძნეთში

თუ ცხოვრობთ საბერძნეთში ლეგალურად, თუ გაქვთ მიღებული თქვენს სამშობლოში პროფესიული განათლება, თუ გაქვთ დამთავრებული ნებისმიერი კოლეჯი ან სასწავლებელი და გსურთ რომ იმუშაოთ თქვენი პროფესიით ან გსურთ რომ განაგრძოთ სწავლა უნივერსიტეტში, ჩვენი საადვოკატო ბიურო გაგიწევთ მომსახურეობას საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების და დიპლომების აღიარების პროცესზე.
თქვენი პროფესიული სწავლის აღიარების შემდეგ გეძლევათ შესაძლებლობა იმოღვაწეოთ საბერძნეთშიც თქვენი პროფესიით.

Read More

Ηλεκτρονικά η παράταση ισχύος αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση της νομιμότητας των πολιτών τρίτων χωρών εν μέσω των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της επέκτασης της πανδημίας COVID 19, προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των αδειών πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν:

Read More

The electronic extension of residence permits for Third Country Citizens

The Ministry of Immigration and Asylum, with the aim of ensuring the legitimacy of third-country nationals amid special restrictive measures to prevent the spread of the COVID 19 pandemic, has promoted legislation to extend the permits of third-country nationals. According to this regulation, the validity of final residence permits and certificates of deposit of application of third country nationals, issued under Law 4251/2014 (AD 80) and PD 106/2007 (AD 135) and expired or will expire:
From 1 January 2020 until 31 July 2020 are automatically extended until 31 March 2021 and
From 1 August 2020 and with an expiration date until 31 March 2021, they are automatically extended for eight (? months from their initial expiration date.
From 30/12/2020 through the electronic services to the citizen of a third country you provide the possibility of issuing a certification / attestation of the validity of the residence permit and the certificates of submission of application.
The clients of our office from 04/01/2021 will be informed and will receive from us the relevant certificate free of charge!
For more information you can contact our office from Monday to Friday 11:00 to 19:00 by phone 00 2103008939 or send us a personal message ? inbox

L’extension électronique des titres de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Le ministère de l’Immigration et de l’Asile, en vue de garantir la légitimité des ressortissants de pays tiers dans le cadre de mesures restrictives spéciales destinées à empêcher la propagation de la pandémie COVID 19, a promu une législation visant à prolonger les permis des ressortissants de pays tiers. Selon ce règlement, la validité des titres de séjour définitifs et des certificats de dépôt de demande de ressortissants de pays tiers, délivrés en vertu des lois 4251/2014 (AD 80) et PD 106/2007 (AD 135) et expiré ou expirera:
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 sont automatiquement prolongés jusqu’au 31 mars 2021 et
Du 1er août 2020 et avec une date d’expiration jusqu’au 31 mars 2021, ils sont automatiquement prolongés de huit (? mois à compter de leur date d’expiration initiale.

Read More

ბინადრობის ნებართვების და ლურჯი ცნობების ავტომატიური ელექტრონული გადავადება

გაცნობებთ რომ მიგრაციის სამინისტროს ახალი გადაწყვეტილებით COVID-19-ის პანდემიასთან გამკლავების ღონისძიებების ფარგლებში, ვირუსის გავრცელების შეზღუდვისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ბინადრობის ნებართვები და ლურჯი ცნობები ისევ ავტომატიურად გადავადდა კიდევ ერთხელ.
კონკრეტულად:
ბინადრობის ნებართვებს (ადია დიამონის) და ლურჯ ვევეოსებს (ბლე ვევეოსის) რომლებსაც ვადა გაუვიდათ 01/01/2020-დან 31/07/2020-მდე ძალაშია (გადავადებულია) 31/03/2021-მდე.
ბინადრობის ნებართვებს (ადია დიამონის) და ლურჯ ვევეოსებს (ბლე ვევეოსის) რომლებსაც ვადა გაუვიდათ ან გაუვათ 01/08/2020-დან 31/03/2021-მდე ძალაშია (გადავადებულია) 8 თვით. (ვადის გასვლის თარიღი + 8 თვე)

Read More

الحكومة اليونانية تصدر شهادات تصديق إلكترونية لأصحاب الإقامات المنتهية

بهدف ضمان شرعية وجود مواطني دول العالم الثالث في اليونان، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة اليونانية بشكل متتابع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة الهجرة اليونانية قانوناً يقضي بتمديد صلاحية تصاريح الإقامة التي انتهت خلال فترة الحجر الصحي والحيلولة دون إمكانية تجديدها.
وبحسب القانون، فإن تصاريح الإقامة التي انتهت من 1 يناير 2020 حتى 31 يوليو 2020، تم تمديدها تلقائياً حتى 31 مارس 2021.
وتصاريح الإقامة التي تنتهي بين 1 أغسطس 2020 و31 مارس 2021، تم تمديدها لمدة 8 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
واعتباراً من 20 ديسمبر 2020 ومن خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، سيتم توفير إمكانية إصدار شهادة تصديق إلكترونية على صلاحية تصاريح الإقامة.
يمكنكم التواصل مع مكتب NNB للمحاماة لمساعدتكم في استخراج شهادة التصديق الإلكترونية على صلاحية تصاريح الإقامة المنتهية.
للتواصل معنا
من الإثنين 4 يناير 2021 إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 18:00 مساءً عبر هاتف رقم: 2103008939
أو عبر صفحة فيسبوك الخاصة بمكتب NNB للمحاماة.
ملاحظة/ شهادة التصديق الإلكترونية يتم استخراجها بشكل فوري.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγγυώνται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των προσώπων που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους, περιλαμβανομένων των παράτυπων μεταναστών.
Έτσι λοιπόν παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν την υποχρέωση να παράσχουν στους παράνομους μετανάστες τις κοινωνικές τους παροχές, οφείλουν ωστόσο να διασφαλίζουν τον σεβασμό των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών αυτών.

Read More

ევროკავშირში არალეგალურად მყოფი იმიგრანტების ძირითადი უფლებები

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და ევროპული კანონი ავალდებულებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, პატივი სცენ იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებიც იმყოფებიან მათ ტერიტორიაზე, მათ შორის, არალეგალურად მყოფ იმიგრანტებს.

Read More

Les droits fondamentaux des migrants vivant illégalement dans l’Union européenne

Le droit international et européen des droits de l’homme oblige les États membres de l’UE à garantir le respect des droits de l’homme de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, y compris les immigrants illégaux.
Ainsi, bien que les États membres de l’Union européenne ne soient pas obligés de fournir leurs prestations sociales aux immigrés clandestins, ils doivent néanmoins veiller à ce que les droits humains fondamentaux de ces migrants soient respectés.
Ces droits fondamentaux comprennent l’accès aux services de santé essentiels, c’est-à-dire aux services de soins de santé d’urgence et de base, tels que la capacité d’être examiné par un médecin et la fourniture de médicaments, ainsi que des services de soins de santé pour les groupes de migrants particulièrement vulnérables tels que êtres enceintes ou avoir des enfants.

Read More