Τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών που διαμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεώνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εγγυώνται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των προσώπων που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους, περιλαμβανομένων των παράτυπων μεταναστών.
Έτσι λοιπόν παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν την υποχρέωση να παράσχουν στους παράνομους μετανάστες τις κοινωνικές τους παροχές, οφείλουν ωστόσο να διασφαλίζουν τον σεβασμό των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών αυτών.

Τα βασικά αυτά δικαιώματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες υγείας, δηλαδή τις υπηρεσίες επείγουσας και βασικής υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι η δυνατότητα εξέτασης από γιατρό και η παροχή φαρμάκων καθώς και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες μεταναστών όπως είναι γυναίκες που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή παιδιά. Σύμφωνα με το άρθρο 24 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και το άρθρο 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάργηση των κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, οι έγκυοι πρέπει να έχουν δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης, ενώ τα παιδιά πρέπει να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ισότιμη βάση με τους υπηκόους του εκάστοτε κράτους υποδοχής, περιλαμβανομένων των εμβολιασμών.
Ένα άλλο βασικό δικαίωμα των παιδιών που τα κράτη μέλη οφείλουν να σεβαστούν είναι η πρόσβαση τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόσβαση δηλαδή στην παιδία η οποία θα πρέπει να είναι σε ισότιμη βάση με τους ημεδαπούς. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος σημαντικό είναι να αναφέρουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω μηχανισμών που επιτρέπουν σε άτομα να υποβάλλουν καταγγελίες όταν παραβιάζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους όπως είναι για παράδειγμα τα ίσα εργασιακά δικαιώματα, καθώς οι παράνομοι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε κρούσματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης (ιδικά όσοι εργάζονται ως οικιακό προσωπικό) ή και σε ζητήματα αμοιβής τους ή αποζημίωσής τους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας από δευτέρα ως παρασκευή 11:00 με 19:00 στο τηλέφωνο☎ 2103008939 ή να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα ? inbox ή e-mail στο info@nnblaw.gr