Αναγνώριση Πτυχίου

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αν έχετε τελειώσει στη χώρα καταγωγής σας επαγγελματική σχολή, επαγγελματικό λύκειο, κολέγιο ή εργαστήρι ελευθέρων σπουδών μπορείτε να αναγνωρίσετε το πτυχίο σας και στην Ελλάδα ώστε να μπορέσετε να εργαστείτε με την ειδικότητά σας ή και να συνεχίσετε τις σπουδές σας στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας από δευτέρα ως παρασκευή 10:00 με 18:00 στο τηλέφωνο☎ 2103008939 ή να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα ? inbox ή e-mail στο info@nnblaw.gr
Το Δικηγορικό μας γραφείο βρίσκετε στην Αριστοτέλους 85, Πλατεία Βικτώριας.