Ηλεκτρονικά η παράταση ισχύος αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έχοντας ως γνώμονα την διασφάλιση της νομιμότητας των πολιτών τρίτων χωρών εν μέσω των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της επέκτασης της πανδημίας COVID 19, προώθησε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των αδειών πολιτών τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν:

Από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και
Από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως και τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (? μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους.
Από 30/12/2020 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη τρίτης χώρας παρέχετε η δυνατότητα έκδοσης πιστοποίησης / βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης.
Οι πελάτες του γραφείου μας από 04/01/2021 θα ενημερωθούν και θα λάβουν από εμάς δωρεάν τη σχετική βεβαίωση!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας από δευτέρα ως παρασκευή 11:00 με 19:00 στο τηλέφωνο☎ 2103008939 ή να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα ? inbox