Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Βάση του άρθρου 19 του Ν.4251/2014 όσοι αλλοδαποί διαμένουν στην Ελλάδα τα τελευταία επτά συναπτά έτη μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
Η συγκεκριμένη κατηγορία άδειας διαμονής είναι μεγάλος πονοκέφαλος τόσο για την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αιτήματα, καθώς έχει να διαχειριστεί τεράστιο όγκο αιτημάτων μη έχοντας επανδρωθεί με αρκετό προσωπικό, όσο και για τους αλλοδαπούς μετανάστες οι οποίοι περιμένουν πολλές φορές πάνω από ένα χρόνο για να λάβουν το πολυπόθητο ραντεβού.
Τα προβλήματα αυτά φυσικά έγιναν ακόμη εντονότερα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αποφυγή της διασποράς του Covid-19, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και σχεδόν για ένα χρόνο οι αλλοδαποί πολίτες να μην έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.
Την κατάσταση αυτή προσπάθησε να διορθώσει από 19 Ιανουαρίου 2021 ανακοίνωση του γενικού γραμματέα μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με την οποία οι διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης έπρεπε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον προσδιορισμό ραντεβού αλλοδαπών πολιτών οι οποίοι ήθελαν να νομιμοποιηθούν με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου.

Ωστόσο παρόλο που σύμφωνα με ανακοίνωση των διευθύνσεων αλλοδαπών και μετανάστευσης οι ενδιαφερόμενοι θα λάμβαναν απαντήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του ραντεβού τους εντός δύο εβδομάδων, αυτό στην πράξη κατέστη ανέφικτο με αποτέλεσμα ραντεβού που έχουν ζητηθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας (21/01/2021) να μην έχουν ακόμη προσδιοριστεί.
Την κατάσταση αυτή επιδιώκεται να διορθώσει η ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων εξαιρετικών λόγων η οποία αναμένετε να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον.
Όσοι λοιπόν θεωρείτε ότι έχετε τις προϋποθέσεις να ζητήσετε την χορήγηση άδειας διαμονής με την συγκεκριμένη κατηγορία ετοιμάστε τους φακέλους σας ή επικοινωνήστε με τον νομικό σας σύμβουλο.
Οι πελάτες του δικού μας γραφείου δεν χρειάζεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθώς θα ανταποκριθούμε εμείς άμεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο κατάθεσης των αιτημάτων στην αρμόδια υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας από δευτέρα ως παρασκευή 11:00 με 19:00 στο τηλέφωνο☎ 2103008939 ή να μας στείλετε προσωπικό μήνυμα ? inbox ή e-mail στο info@nnblaw.gr