Τα Δικαιώματα ενός αλλοδαπού κατά τον αστυνομικό έλεγχο

1. Ποια είναι τα δικαιώματα μου αν με σταματήσει στο δρόμο η αστυνομία για έλεγχο;
Αρχικά έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον αστυνομικό να σας επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα για να βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος γίνετε πράγματι από αστυνομικό όργανο.
Αν είστε γυναίκα μπορείτε να αρνηθείτε το σωματικό έλεγχο αν δεν υπάρχει γυναίκα αστυνομικός η οποία θα διενεργήσει τον έλεγχο αυτό.
Αν το αστυνομικό όργανο σας απευθύνετε με αγένεια ή σας φέρεται βίαια, έχετε το δικαίωμα να του κάνετε αναφορά, σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να παρατηρήσετε τον ειδικό αριθμό που φέρνουν όλοι η αστυνομικοί στη στολή τους.

Read More